Sunlight Systems jest producentem całego szeregu baterii posiadającym najnowocześniejszą w Europie, w pełni automatyczną linię produkcyjną baterii trakcyjnych. Plasuje się w ścisłej, światowej czołówce firm produkujących baterie przemysłowe.
 
Ogniwa trakcyjne SUNLIGHT zapewniają niezawodność zasilania wszystkim pojazdom stosowanym w przemyśle, od małych urządzeń wymagających baterii o niskich pojemnościach, po urządzenia wykorzystywane w ciężkiej pracy w trybie wielozmianowym. W ogniwach trakcyjnych SUNLIGHT stosowane są płyty pancerne w technologii zaworu odprowadzającego gazy ładowania. Budowa ogniwa eliminuje zagrożenie obsunięcia się separatora rozdzielającego elektrody zapobiegając powstawaniu zwarć w ogniwie. Obudowa ogniwa stanowi szczelną konstrukcję wykonaną z odpornego na temperatury i uderzenia polipropylenu.
 
 
Ogniwa trakcyjne SUNLIGHT charakteryzują się:
• 100% pojemnością od pierwszego cyklu
• długą żywotnością cykliczną
• optymalną konstrukcją płyt elektrod zapewniającą 
   pojemności wyższe od wartości znamionowych podanych 
   w normach międzynarodowych, dzięki stosowaniu
   unikalnej technologii produkcji masy czynnej dla płyt
   dodatnich i ujemnych
• wysoką gęstością energii
• wytrzymałą i trwałą konctrukcją ogniwa
• wysoką stabilnością napięciową i parametrami
   rozładowania
 
Do produkcji baterii trakcyjnych używany jest tylko czysty ołów, dzięki temu baterie mają mniejszą oporność wewnętrzną, co przekłada się na mniejsze przyrosty temperatury wewnętrznej ogniwa, mniejsze straty własne, zwiększoną łatwość przepływu ładunków co w efekcie powoduje łatwiejsze przyjmowanie i oddawania ładunków co z kolei przekłada się  zwiększoną żywotność i dostępną pojemność baterii.  
 
Dostępna pojemność akumulatorów trakcyjnych Sunlight jest o ok. 5% wyższa od podawanej pojemności znamionowej. Udało się to nam uzyskać również dzięki zastosowaniu w procesie produkcji płyt czystej minii lub inaczej mówiąc RED LEAD dla płyt dodatnich oraz pasty dla płyt ujemnych, produkowanych przez Sunlight wg nowatorskiej metody.  Stosowanie do produkcji czystej minii-READ LEAD Pb304 zamiast powszechnie stosowanej, tańszej mieszanki minii i tlenków ołowiu red lead ma dużo mniejsze uziarnienie i większą jonowość co pozwala nam uzyskać doskonała homogenizację masy czynnej na płytach dodatnich a płyta ujemna jest dokładniej przykryta pastą, dzięki mniejszemu uziarnieniu masy a przez to zwiększonej  plastyczności.  100% dostępnej pojemności od pierwszego cyklu. Dzięki zastosowaniu RED LEAD bateria (akumulator trakcyjny) nie musi przepracować 10-20 cykli zanim osiągnie nominalną pojemność, również dzięki temu skrócono czas formowania baterii do 23 godzin, co znacznie skraca proces produkcji.  
 
Zwiększona żywotność baterii trakcyjnych. Konstrukcja płyt, wymiarowanie wg pierwotnej technologii VARTY oznacza, że ołów jest w płytach ogniwa a nie w balaście, powiększony dynel  umożliwia użycie zwiększonej ilości masy czynnej na płycie dodatniej  baterii, Baterie są bardziej odporne na gwałtowne rozładowania tzw. prądem udarowym ,później  następuje spadek napięcia na baterii.  Zastosowany separator kieszeniowy. Dzięki temu rozwiązaniu zredukowaliśmy do minimum możliwość powstawania zwarć w ogniwie, powstających czy to już na etapie produkcji lub na skutek pracy wózka na nierównym terenie, wyeliminowaliśmy możliwość powstawania zwarć bocznych.

Nowe ładowarki Manitou

Nowe ładowarki teleskopowe Manitou.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-03-14