O firmie

Informacje techniczne

Podstawowe wytyczne BHP dla eksploatacji wózków widłowych
 
UWAGI OGÓLNE
 
Pracę operatora wózka może wykonywać osoba, która:
• ukończyła 18 lat życia - posiada odpowiedni stan zdrowia
• posiada wykształcenie co najmniej w zakresie szkoły podstawowej
• posiada prawo jazdy oraz ukończony kurs operatorów wózków widłowych
• posiada upoważnienie zakładu pracy do obsługi wózka
Zezwolenie jest ważne na terenie zakładu pracy, który je wystawił. Zezwolenie na kierowanie wózkiem powinno być cofnięte w razie stwierdzenia, że kierowca nie przestrzega bezpiecznej eksploatacji wózka, a w szczególności gdy spowodował zagrożenie zdrowia lub życia ludzi. Jednocześnie wyznaczona osoba wyłącznie posiada klucz do uruchomienia wózka.
 
 
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
 
Przed rozpoczęciem pracy operator obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu wózka. W szczególności musi on sprawdzić stan:
• mechanizmu kierowniczego,
• mechanizmu podnoszenia,
• urządzeń kontrolno-pomiarowych
• działanie sygnału dźwiękowego
• urządzeń do oświetlenia i sygnalizacji
• osprzętu
• hamulców,
• układu napędowego
Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu jałowego biegu.
 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić sytuację do Działu Serwisu firmy Widlatex.pl.
 
 
 
CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
 
• operator wózka powinien przed podniesieniem ładunku znać jego masę oraz wzrokowo określić jego środek ciężkości
• wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości podanych przez producenta